NOTÁŘSKÁ KANCELÁŘ - JUDr. Hana Orletová, Tř. Svobody 2, 772 00 Olomouc, Česká republika, http://www.notar-orletova.cz
titulek jmenovka
top
stroj a paragraf
kancelář
office
notariat
linky
nic nic vypln vypln

sídlo
JUDr. Hana Orletová
založeno 1.1.1993
Tř. Svobody 2
772 00 Olomouc
Česká republika

tel.: 00420 585224755
email: orletova@notar-orletova.cz
http: www.notar-orletova.cz

Notářská kancelář vznikla 1.1.1993 ihned s účinností zákona č. 358/1992 Sb. - notářského řádu ve znění pozdějších doplňků.
Zabýváme se právním servisem pro české i zahraniční subjekty, zejména notářskými službami v oblasti:

 • dědictví
 • sepis a úschova závětí, listin o vydědění a ustanovení správců dědictví
 • ověřování a osvědčování listin
 • vydávání ověřených výpisů z katastru nemovitostí včetně evidence práv pro osobu – tj. soupis nemovitostí patřících určité osobě nebo subjektu
 • vydávání výpisů z obchodního rejstříku
 • vydávání výpisů z rejstříku trestů
 • vydávání výpisů z centrálního registru řidičů (stav bodového konta)
 • vydávání výpisů z živnostenského rejstříku
 • převody nemovitostí
 • notářské úschovy
 • zástavní smlouvy a zápis a výmaz zástavního práva v Rejstříku zástav
 • smlouvy o úpravě rozsahu společného jmění manželů a tzv. předmanželské smlouvy
 • notářský zápis se svolením k vykonatelnosti
 • obchodní společnosti a družstva, zakládání, valné hromady, převody obchodních podílů, přeměny společností
 • společenství vlastníků jednotek

V kanceláři pracuje notářka, notářští kandidáti, notářská tajemnice a další pracovníci notáře.

JUDr. Hana Orletová, email: orletova@notar-orletova.cz, notářka, nar. 30. 4. 1965 v Olomouci, studium Právnické fakulty UJEP v Brně - ukončeno doktorátem práv v roce 1987, členka Notářské komory České republiky od 1.1.1993, externí vyučující Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Mgr. Jana Jonášová, email: jonasova@notar-orletova.cz, notářská kandidátka, nar. 9.5.1974, studium Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci - ukončeno v roce 1998, u Notářské komory zapsána od roku 1998.
Mgr. Milada Bartošová, email: bartosova@notar-orletova.cz, notářská kandidátka, nar. 17.3.1980, studium Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci - ukončeno v roce 2003, u Notářské komory zapsána od roku 2003.
Mgr. Aleš Heinz, email: heinz@notar-orletova.cz, notářský kandidát, nar. 25.3.1983, studium Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci - ukončeno v roce 2007, u Notářské komory zapsán od roku 2007.

V souladu se zákonnými a stavovským předpisy spolupracujeme s advokátní kanceláří Orlet, Zahnáš a partneři - www.orlet-zahnas.cz, email: advokati@orlet-zahnas.cz, se sídlem Tř. Svobody 2 v Olomouci a dále daňovými poradci, soudními znalci a tlumočníky.

vypln vypln vypln
vypln vypln
vypln