Notářská činnost

 • smlouvy o převodech nemovitého majetku včetně úschov peněz
 • smlouvy o zřizování služebností
 • smlouvy o úpravě majetkového režimu v manželství
 • pořízení pro případ smrti (závěť, vydědění, ustanovení správce pozůstalosti a další)
 • notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti
 • úkony týkající se obchodních společností a družstev
 • úkony týkající se společenství vlastníků jednotek
 • zástavní smlouvy, úkony spojené s Rejstříkem zástav
 • výpisy z informačních systémů veřejné správy (výpisy z katastru nemovitostí, výpisy z rejstříku trestů, výpisy z obchodního rejstříku a další)
 • ověřování opisů listin, podpisů
 • konverze

Výkon notářské činnosti se řídí dle příslušných ustanovení zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).

Odměna notáře za notářskou činnost se řídí vyhláškou č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif).

V souladu se zákonnými a stavovskými předpisy spolupracujeme s Advokátní kanceláří Orlet, Zahnáš, Klosová www.orlet-zahnas.cz, email: advokati@orlet-zahnas.cz.